Reus LANGOUSTIAN

 Reus Langoustian werd eveneens vervaardigd door Andre Van der Borght op vraag van het Asielcentrum en ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het asielcentrum van het Rode Kruis Antwerpen Linkeroever.
 
Het verhaal:  

Prins Langoustian is gevlucht uit zijn thuisland Labardonia voor vervolging en oorlogs-geweld. Zijn ouders en familie werden vermoord. Als asiel-zoeker kwam hij terecht in België en verbleef hij  tijdelijk in het Opvangcentrum Linkeroever.        Na grondig onderzoek door de bevoegde diensten in de loop van 2009 heeft hij het statuut van vluchteling toegekend gekregen, hij heeft zich op Linkeroever gevestigd en vormt aldus een blijvende verrijking voor het patrimonium van de stad Antwerpen.

Op woensdag 19 november 2008 om 20 uur werd hij in het Rode Kruisopvangcentrum gedoopt.

Tijdens een wandeling op de Grote Markt in Antwerpen heeft hij Anneke Mossel ontmoet, en het klikte.

Hij verloofde zich met haar op 19 april 2009.
Op 28 juni 2009 is  hij met haar  in het huwelijk getreden .

 

 Meter werd: Mevr Christ'l JORIS Gemeenschapsvoorzitster van het Rode Kruis Vlaanderen. Presedent van Flanders Investement and Trade en Agoria en President of the board  ETAP

Peter werd: Dhr Marc Van Peel
ex-havenschepen van Antwerpen

- Langoustian wordt de mascotte van het Opvangcentrum tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van 10 jaar Opvangcentrum in 2009 en is het symbool van de positieve bijdrage aan de samenleving.

Na de viering werd hij overgedragen aan de VZW Genootschap van Anneke Mossel.

Hij vergezeld nu zijn echtgenote,  reuzin Anneke Mossel, in de optochten. en vraagt aandacht  voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor allerlei onheil.

Technische fische:
Hoogte: ................. 3.80m
Omtrek aan de basis 1.70 m
staat op wieltjes